Výroční členská schůze

Rada jednoty Orla ve Vizovicích srdečně zve všechny členy a příznivce Orla na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se uskuteční v neděli 26. 2. od 14.30 na orlovně.
Přijďte s námi nejen zhodnotit uplynulý rok 2016, naplánovat rok 2017, ale i posedět a povykládat si při končinovém posezení, které bude po schůzi následovat.

Program schůze:

                            – Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze

                            – Zpráva o činnosti jednoty za r. 2016

                            – Zpráva finanční – zpráva o hospodaření jednoty

                            – Zpráva revizní komise

                            – Diskuze k předneseným zprávám, jejich schválení

                            – Plán činnosti a rozpočet na r. 2017, jeho projednání a schválení

                            – Volba delegátů na župní sjezd

                            – Návrh usnesení – jeho schválení

Pozn.: Přineste peníze na členské příspěvky na r. 2017 (mládež 100 Kč, dospělí 200 Kč, nad 70 let 100 Kč)