Sportovní kroužek

Zveme všechna holky a kluky od 1. třídy, kteří se rádi hýbou, do sportovního kroužku, jehož náplní budou různé cvičení, pohybové a míčové hry.

Budeme se scházet od 13. září ve středu od 17. 15 do 18. 15 na orlovně.

Vedoucí kroužku:  Broňka Grebeníčková (tel. 732287860).