Pozvánka na zájezd do Staré Boleslavi

Sestry a bratři z orelské jednoty i Vy milí farníci.

           Karel Gott zpívá v jedné ze svých písní: „Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy…“. Není to tak dávno a začal rok 2017 a za nedlouho bude ve své polovině. Co se za tu dobu uskutečnilo v naší jednotě? Nebylo toho málo. Jen pro připomenutí. Turnaj ve stolním tenise, výroční členská schůze, dětský karneval, jarní putování a v tomto měsíci společně již po třetí oslavíme na orlovně svátek matek.
          Všechny tyto akce dokáže naše jednota uskutečnit jen za vydatné podpory farní mládeže, které bych touto cestou rád poděkoval. Také chci poděkovat všem, kteří nás reprezentovali na akcích župy.
          A právě Velehradská župa hodnotila uplynulý rok také ve Vizovicích. Duchovní rádce župy, vsetínský pan děkan P. František Král na tomto sjezdu připomněl své cesty do Vídně a pocit, že na těchto cestách potkává stále více žen, které mají na hlavě šátek. A právě tímto dávají najevo svou příslušnost ke svému náboženství a nestydí se za to.
A já se ptám sám sebe i vás ostatních. Dokážeme se přihlásit ke Kristu i mimo náš kostel?
          Proto bych Vás všechny pozval na zájezd do Staré Boleslavi ve dnech Svatováclavských oslav. Pozvedněme náš orelský prapor a přihlasme se k víře našich otců a dědů. Vás, mládežníky, podpoříme snížením ceny tohoto zájezdu na 500,- Kč za osobu. Opravdu jen předběžné informace o této akci:
Odjezd z Vizovic 28. září v ranních hodinách
Účast na mši sv. v Boleslavi
Ubytování ve Vinoři; společný večer s tamními farníky
V pátek Pražský hrad a památky
Večer návštěva divadla (vstupenka je v ceně; Divadlo Bez zábradlí nebo Divadlo ABC)
Sobota dopoledne volný program; odpoledne odjezd a zastávka v Želivském klášteře, společný pozdní oběd
          Podmínkou uskutečnění tohoto zájezdu je účast 45 až 50 poutníků. Cena pro členy Orla 1000 Kč, pro ostatní 1200 Kč. Závazné přihlášky je nutné odevzdat do konce května, nejpozději na začátku června Z Adamuškovi nebo V. Lednickému. Podle počtu přihlášených zájemců z farnosti oslovíme blízké jednoty v Bratřejově, Kašavě, Drnovicích či Zlíně.
           Na župním sjezdu přednesla sestra místostarostka Orla M. Macková prosbu k rozšíření členské základny našeho spolku. Proto se ptám našich přátel, pomocníků i ostatních sympatizantů Orla. Nenastal ten správný čas na podání přihlášky do naší jednoty?
          Závěrem Vám všem přeji radostný a klidný konec doby Velikonoční. Ať Vás provází a žehná Vám Kristus vzkříšený.                                                                                                                                                                                                       Aleluja, aleluja.
                                                                                                    Zdeněk Adamuška, starosta jednoty Orla Vizovice